Ca sĩ Khánh Ly có quyền kiện phim E&T?

Đó là câu hỏi mà một học trò cũ cùng nghề tôi mới hỏi qua thư điện thoại… Thú thực là, tôi dự định khi cơn sốt phim này qua đi mới tìm xem sao, bởi lúc này đi xem, nếu hay thì tốt, còn nếu dở (theo ý chủ quan), lại nổi “máu nghề nghiệp” lên thì biết đâu sẽ ảnh hưởng tới doanh thu như mục đích của “đội bạn”, tôi không nỡ.