Mạnh Tiến người truyền lửa tại Nghệ thuật Havana

Để có được những thành tích cao trong lĩnh vực đạo tào và biểu diễn, phải kể đến công sức và tâm huyết của anh Hoàng Mạnh Tiến - Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Havana.